Till navigation Till innehåll (s)

Partiklar PM 2,5 månadsmedelvärde

Här redovisas månadsmedelvärdet på partiklar PM 2,5 från år 2019. Dessa mäts i gatunivå på 4 platser runtom i kommunen.

Halten av partiklar PM 2,5 månadsmedelvärde.

Datakälla: SLB-analys

Kommentar

Diagrammet visar att under vinterhalvåret då dubbdäck används är partikelhalterna högre än under sommarhalvåret. Miljökvalitetsnorm för månadsmedelvärde saknas för partiklar.

Indikator SE.2.3.5
Uppdaterad: 2021-02-15
Fokusområden