Till navigation Till innehåll (s)

Trafik och transport

Hur vi reser påverkar naturen, klimatet och vår hälsa.

Förbränningen av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och försurar skog och mark. Luftföroreningar och buller påverkar hur vi mår.

Här redovisar vi statistik på hur vi reser och transporterar oss i Sollentuna.

Fokusområden

Resvanor

FokusområdenSE.6.1
Trend:  1 av 5 indikatorer har en positiv trend

Fordon och drivmedel

FokusområdenSE.6.2

Cykling

FokusområdenSE.6.3
Trend:  0 av 4 indikatorer har en positiv trend

Kollektivtrafik

FokusområdenSE.6.4
Trend:  0 av 4 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.6
Uppdaterad: 2024-03-05