Till navigation Till innehåll (s)

Natur

Sollentunas natur består av stora naturområden, sjöar, levande vattendrag, parker och urban grönska. En livskraftig natur med en biologisk mångfald är nödvändig för människans överlevnad och vi måste värna om den.

Här redovisar vi statistik och fakta på naturområden och skyddade arealer i Sollentuna.

Fokusområden

Arealer och avstånd

FokusområdenSE.7.4
Huvudområde SE.7
Uppdaterad: 2024-03-05