Till navigation Till innehåll (s)

Handlingsplan för miljöarbetet 2016-2020

Sollentuna kommuns miljömål är att vi inte ska tära på jordens resurser.
Kommunens klimatmål säger att vi inte ska bidra till den globala temperaturökningen.

För att nå målen har vi gjort en handlingsplan med delmål för åren 2016 till 2020. Du hittar dem här under rubrikerna nedan. Vi arbetar just nu med att ta fram nya delmål för kommande år.

Huvudområde SE.13
Uppdaterad: 2024-02-28