Till navigation Till innehåll (s)

Fakta om miljön i Sollentuna

Här redovisar vi Sollentunas miljö- och klimatstatistik. Du hittar också kommunens mål och åtgärder under rubriken "Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet".

Tema

Klimat

HuvudområdeSE.1

Vi är mitt uppe i en global klimatförändring. I framtiden kommer vi få uppleva rikligare nederbörd och en varmare temperatur. För att klara utmaningarna måste vi snabbt minska på växthusgasutsläppen.

Här redovisar vi statistik och fakta om de olika växthusgasutsläppen som uppstår i Sollentuna. Du kan också se olika trender och våra bedömningar. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Luft

HuvudområdeSE.2

Luft är den blandning av gas som finns överallt omkring oss. Vi behöver luften för att kunna andas och den behöver innehålla säkra nivåer av gaser som annars kan skada oss.

Här redovisar vi statistik och fakta om bland annat partiklar och marknära ozon. Du kan också läsa våra bedömningar. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Vatten

HuvudområdeSE.3

Välmående och friska vatten i balans, med en långsiktigt hållbar status. Det är vad vi eftersträvar för Sollentunas vatten.

Här redovisar vi fakta och statistik om olika vatten inom Oxundaåns och Edsvikens avrinningområden.

Energi

HuvudområdeSE.4

All energi som används påverkar miljön mer eller mindre. Därför är den energi som aldrig används den mest miljövänliga.

Här hittar du statistik och fakta på hur mycket energi som används i Sollentuna. Du kan också läsa om förnybara energikällor, se våra bedömningar och följa olika trender. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Avfall och återvinning

HuvudområdeSE.5

Ditt avfall är både värdefullt och riskabelt. När du källsorterar sparar du på energi och naturresurser. Du skyddar också människor och natur mot skadliga ämnen.

Läs mer om de olika avfallstyperna som samlats in i Sollentuna, och hur mycket som källsorterats, genom att klicka dig vidare nedan. Där hittar du också våra bedömningar.

Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016-2020

ProjektMK

Sollentuna kommuns miljömål är att vi inte ska tära på jordens resurser.
Kommunens klimatmål säger att vi inte ska bidra till den globala temperaturökningen.

För att nå målen har vi gjort en handlingsplan med delmål för åren 2016 till 2020. Du hittar dem här under rubrikerna nedan. Vi arbetar just nu med att ta fram nya delmål för kommande år.

Projekt SE
Uppdaterad: 2020-07-23