Till navigation Till innehåll (s)

Partiklar PM 10 månadsmedelvärde

Här redovisas månadsmedelvärdet på partiklar PM 10 från år 2019. Dessa mäts i gatunivå på 4 platser runtom i kommunen.

Halten av partiklar PM 10 månadsmedelvärde.

Datakälla: SLB-analys

Kommentar

Diagrammet visar att under vinterhalvåret då dubbdäck används är partikelhalterna högre än under sommarhalvåret.
Miljökvalitetsnorm för månadsmedelvärde saknas för partiklar.

Indikator SE.2.3.3
Uppdaterad: 2021-02-15
Fokusområden