Till navigation Till innehåll (s)

Energi

All energi som används påverkar miljön mer eller mindre. Därför är den energi som aldrig används den mest miljövänliga.

Här hittar du statistik och fakta på hur mycket energi som används och produceras i Sollentuna.

Fokusområden

Energianvändning

FokusområdenSE.4.1
Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Förnybara energikällor

FokusområdenSE.4.6
Trend:  4 av 6 indikatorer har en positiv trend

Relaterade globala mål

Länkar

Dokument

Sollentuna kommuns energiplan

Energiplanen omfattar hela kommunen som geografiskt område samt kommunkoncernen. Eftersom kommunen har störst rådighet över den egna verksamheten har åtgärderna prioriterats där, vilket sedan kan ge inspiration och vidare spridning till kommunens privata vinstdrivande och icke-vinstdrivande aktörer.

Huvudområde SE.4
Uppdaterad: 2024-04-17