Till navigation Till innehåll (s)

Energi

All energi som används påverkar miljön mer eller mindre. Därför är den energi som aldrig används den mest miljövänliga.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Fokusområden

Energianvändning

FokusområdenSE.4.1

Här redovisas den energi som används inom Sollentunas kommungränser samt av kommunorganisationen.

Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Förnybara energikällor

FokusområdenSE.4.6

Här redovisas en del av den förnybara energi som produceras både inom och utom Sollentunas kommungränser. Även bränslet i fjärrvärmen redovisas här.

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Relaterade globala mål

Länkar

Huvudområde SE.4
Uppdaterad: 2020-05-29