Till navigation Till innehåll (s)

Vatten

Välmående och friska vatten i balans, med en långsiktigt hållbar status. Det är vad vi eftersträvar för Sollentunas vatten.

Här redovisar vi fakta och statistik om olika vatten inom Oxundaåns och Edsvikens avrinningområden.

Fokusområden

Edsvikens avrinningsområde

FokusområdenSE.3.1

Oxundaåns avrinningsområde

FokusområdenSE.3.2

Loggor vatten

Sollentunas vattendelar inom Miljöbarometern har tagits fram inom arbetet med kommunens vattenplanering, vilken är del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Läs mer om projektet

Huvudområde SE.3
Uppdaterad: 2024-04-05