Till navigation Till innehåll (s)

Kemikalier och miljögifter

Kemikalier finns i produkter och material. Vissa är skadliga för djur och natur och det är viktigt att de fasas ut. Här redovisar vi statistik på en del av de kemikalier och miljögifter som finns i Sollentuna.

Fokusområden

Miljögifter i avloppsslam

FokusområdenSE.8.8
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Förorenade områden

FokusområdenSE.8.2
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.8
Uppdaterad: 2023-08-28