Till navigation Till innehåll (s)

Marknära ozon

Här redovisas mätningarna av marknära ozon. Marknära ozon mäts under sommarhalvåret på två platser i kommunen, på Järvafältet och vid Rättviksvägen. Läs också vår bedömning av området genom att klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Indikatorer

Marknära ozon årsmedelvärde

IndikatorSE.2.1.1

Halten av marknära ozon årsmedelvärde.

Senaste värdet: 54 µg/m32016
Fokusområden SE.2.1
Uppdaterad: 2020-12-16
Huvudområden