Till navigation Till innehåll (s)

Dubbdäcksandelar av stillastående fordon

Stillastående fordon har räknats på Rotebros infartsparkering Rotebro, på företagsparkeringen Norrviken och i parkeringshuset i Sollentuna centrum.

Andelen bilar med dubbdäck.

Datakälla: Sollentuna kommun

Kommentar

Av totalt 991 stillastående räknade fordon hade 51 % dubbdäck i Sollentuna år 2020, en minskning med 9 % jämfört med år 2014. Då dubbdäcksanvändningen minskar, minskar också slitaget från vägarna och partiklarna som uppstår av det.

Indikator SE.2.3.4
Uppdaterad: 2020-03-27
Fokusområden Delmål