Till navigation Till innehåll (s)

Avfall och återvinning

Avfall är både värdefullt och riskabelt. När du källsorterar sparar du på energi och naturresurser. Människor och natur skyddas också mot skadliga ämnen.

Här redovisar vi statistik på hur stora avfallsmängder som samlats in i Sollentuna, och på hur mycket som källsorterats och sedan återvinns.

Avfallsmängder

FokusområdenSE.5.2
Trend:  2 av 4 indikatorer har en positiv trend

Insamling och återvinning

DelmålSE.5.1
Trend:  4 av 18 indikatorer har en positiv trend

Nedskräpning

DelmålSE.5.5
Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Länkar

Huvudområde SE.5
Uppdaterad: 2023-05-30