Till navigation Till innehåll (s)

Avfall och återvinning

Vårt avfall kan vara både värdefullt och riskabelt. När du källsorterar sparar du på energi och naturresurser, och utsläppen av växthusgaser minskar. Källsortering gör också att både människor och natur skyddas mot skadliga ämnen.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Fokusområden

Avfallsmängder

FokusområdenSE.5.1

Här redovisas de olika avfallstyperna som samlats in i Sollentuna.

Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Källsortering och materialåtervinning

FokusområdenSE.5.2

Här redovisas uppgifter på hur mycket avfall som samlas in, källsorteras och materialåtervinns.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.5
Uppdaterad: 2020-06-03