Till navigation Till innehåll (s)

Partiklar PM 2,5 årsmedelvärde

Här redovisas årsmedelvärdet på partiklar PM 2,5 som mäts i gatunivå på 4 platser i kommunen.

Halten av partiklar PM 2,5 årsmedelvärde

Datakälla: SLB-analys

Kommentar

År 2019 var årsmedelvärdet vid E4 Häggvik 5,8 µg/m³ , Ekmansväg 5,7 µg/m³ , Eriksbergsskolan 5,3 µg/m³ och Danderydsvägen 5,3 µg/m³ .

Miljökvalitetsnormen ska inte överstiga 25 µg/m³ och miljökvalitetsmålet ska inte överstiga 10 µg/m³ som årsmedelvärde.

Indikator SE.2.3.2
Uppdaterad: 2020-12-16
Fokusområden Delmål