Till navigation Till innehåll (s)

Luft

Luft är den blandning av gas som finns överallt omkring oss i atmosfären. Vi behöver den för att kunna andas och det är viktigt att luften innehåller säkra nivåer av gaser som annars kan skada människan.

Fokusområden

Partiklar

FokusområdenSE.2.3

Här redovisas partiklar PM 10 och PM 2,5. De mäts kontinuerligt på fyra platser i kommunen vid E4 Häggvik, Ekmans väg 11, Danderydsvägen och på Eriksbergsskolan.

Kvävedioxid

FokusområdenSE.2.6

Här redovisas kvävedioxid som mäts på sju platser i kommunen vid Slånbärsvägen, Rättviksvägen, Danderydsvägen, Kronovägen, Sollentunavägen-centrumbyggnaden, Eriksbergsskolan och på Järvafältet, .

Marknära ozon

FokusområdenSE.2.1

Här redovisas marknära ozon som mäts under sommarhalvåret på två platser i kommunen, på Järvafältet och vid Rättviksvägen.

Övriga luftföroreningar

FokusområdenSE.2.7

Här redovisas halterna av övriga luftföroreningar som inte mäts kontinuerligt, som bens(a)pyren, svaveldioxid, bensen, arsenik, kadmium, nickel och kolmonoxid.

Huvudområde SE.2
Uppdaterad: 2020-04-02