Till navigation Till innehåll (s)

Kvävedioxid

Här redovisas mätningarna av kvävedioxid. Kvävedioxid mäts på sju platser i kommunen vid Slånbärsvägen, Rättviksvägen, Danderydsvägen, Kronovägen, Sollentunavägen-centrumbyggnaden, Eriksbergsskolan och på Järvafältet. Läs också vår bedömning av området genom att klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Indikatorer

Kvävedioxid NO2 årsmedelvärde

IndikatorSE.2.6.1

Halten kvävedioxid årsmedelvärde.

Kvävedioxid NO2 månadsmedelvärde

IndikatorSE.2.6.2

Halten kvävedioxid månadsmedelvärde.

Fokusområden SE.2.6
Uppdaterad: 2021-02-15
Huvudområden