Till navigation Till innehåll (s)

Klimat

Vi befinner oss i en global klimatförändring och framtidens Sollentunabor kommer att få uppleva rikligare nederbördsmängder och stigande årsmedeltemperaturer. För att bättre klara av framtidens utmaningar måste utsläppen av växthusgaser drastigt minska.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Fokusområden

Utsläpp av växthusgaser

FokusområdenSE.1.4

Här redovisas de växthusgasutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser samt från kommunorganisationen.

Trend:  8 av 8 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde SE.1
Uppdaterad: 2020-05-29