Till navigation Till innehåll (s)

Rankning och medvetenhet

För att göra bra saker för miljön krävs kunskap och engagemang. Det är viktigt att kommunorganisation, invånare och verksamma i Sollentuna är delaktiga i miljöarbetet.

Här redovisas Sollentuna kommuns årliga placeringar i Aktuell Hållbarhets miiljörankning samt andra mätningar av Sollentuna kommuns miljöarbete.

Indikatorer

Miljöbästa kommun

IndikatorSE.10.1

Placering i Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 24 2022

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete

IndikatorSE.10.2

Andel nöjda med kommunens miljöarbete

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet: 60 2020

Högre miljökrav på medborgare

IndikatorSE.10.3

Andel sollentunabor som tycker att det ska ställas krav på medborgarna att agera miljövänligt

Senaste värdet: 71,4 %2021

Miljömedvetenhet hos sollentunaborna

IndikatorSE.10.4

Andel invånare som uppfattar sig som mycket eller ganska mycket miljömedvetna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 86 %2021

Miljöutbildning

IndikatorSE.10.5

Antalet anställda som gått kommunens digitala miljöutbildning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 249 2021

Länkar

Huvudområde SE.10
Uppdaterad: 2023-05-02