Till navigation Till innehåll (s)

Rankning och medvetenhet

För att göra bra saker för miljön krävs kunskap och engagemang. Det är viktigt att kommunorganisation, invånare och verksamma i Sollentuna är delaktiga i miljöarbetet.

Här redovisas Sollentuna kommuns årliga placeringar i Aktuell Hållbarhets miiljörankning samt andra mätningar av Sollentuna kommuns miljöarbete.

Indikatorer

Miljöbästa kommun

IndikatorSE.10.1

Placering i Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 16 plats2023

Högre miljökrav på medborgare

IndikatorSE.10.3

Andel sollentunabor som tycker att det ska ställas krav på medborgarna att agera miljövänligt

Senaste värdet: 64 %2023

Miljömedvetenhet hos sollentunaborna

IndikatorSE.10.4

Andel invånare som uppfattar sig som mycket eller ganska mycket miljömedvetna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 80,2 %2023

Miljöutbildning

IndikatorSE.10.5

Antalet anställda som gått kommunens digitala miljöutbildning

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 277 2022

Länkar

Huvudområde SE.10
Uppdaterad: 2024-02-28