Till navigation Till innehåll (s)

Om webbplatsen

Välkommen att surfa runt på Sollentunas miljöbarometer! Här kan du läsa om hur det står till med miljö och klimat i Sollentuna genom diagram, indikatorer och faktatext.

Här kan man också hitta annan spännande information, till exempel se om ditt hus är lämpligt för solceller. Det ser du på solkartan under energiavsnittet.

Webbplatsen har tagits fram så att beslutsfattare och Sollentunabor lättare ska kunna följa miljöutvecklingen i Sollentuna inom flera områden.

Sollentuna kommun bedriver ett ambitiöst miljöarbete för att minska på kommunens miljö- och klimatpåverkan. Om du vill vet mer om hur vi arbetar, och om hur det går, klicka på ”Prioriteringar 2021-2030” i vänstermenyn.

Miljöbarometern uppdateras kontinuerligt och gemensamt av anställda på kommunen. Den administreras av samhällsbyggnadsavdelningen. Har du frågor eller vill lämna synpunkter på innehållet? Kontakta oss gärna!

Epost: kontaktcenter@sollentuna.se

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Artiklar

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Artikel SE.4
Uppdaterad: 2023-05-25