Till navigation Till innehåll (s)
Solros framför Käppala

Miljögifter i avloppsslam

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Uppgifter på miljögifter i avloppsslam kommer ifrån deras årsrapporter.

Indikatorer

Bly

IndikatorSE.8.8.1

Bly i slam från avloppsreningsverken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 15,2 mg/kg TS2021

Kvicksilver

IndikatorSE.8.8.2

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0,37 mg/kg TS2021

Kadmium

IndikatorSE.8.8.3

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0,75 mg/kg TS2021

Nonylfenol

IndikatorSE.8.8.4

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 4,3 mg/kg TS2021

PCB

IndikatorSE.8.8.5

PCB i slam från avloppsreningsverken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0,024 mg/kg TS2021
Fokusområden SE.8.8
Uppdaterad: 2022-05-02