Till navigation Till innehåll (s)

Miljögifter i avloppsslam

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Uppgifter på miljögifter i avloppsslam kommer ifrån deras årsrapporter.

Indikatorer

Bly

IndikatorSE.8.8.1

Bly i slam från avloppsreningsverken.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 16 mg/kg TS2019

Kvicksilver

IndikatorSE.8.8.2

Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0,4 mg/kg TS2019

Kadmium

IndikatorSE.8.8.3

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0,71 mg/kg TS2019

Nonylfenol

IndikatorSE.8.8.4

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 8,3 mg/kg TS2019
Fokusområden SE.8.8
Uppdaterad: 2021-01-15