Till navigation Till innehåll (s)
Ett par ben bakom växtlighet

Förorenade områden

Innan man påbörjar en efterbehandling av mark måste detta anmälas till kommunen. Uppgifter på antal inkomna anmälningar kommer ifrån kommunens avdelning för miljö och hälsa. Avdelningen har även uppgifter på hur många oljeolyckor/spill som sker i kommunen per år.

Indikatorer

Förorenad mark

IndikatorSE.8.2.1

Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 7 stycken2021

Oljespill

IndikatorSE.8.2.2

Antalet oljeolyckor i kommunen per år.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 21 2020
Fokusområden SE.8.2
Uppdaterad: 2022-03-22