Till navigation Till innehåll (s)

Förorenade områden

Innan man påbörjar en efterbehandling av mark måste detta anmälas till kommunen. Uppgifter på antal inkomna anmälningar kommer ifrån kommunens avdelning för miljö och hälsa.

Indikatorer

Förorenad mark

IndikatorSE.8.2.1

Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 10 stycken2020
Fokusområden SE.8.2
Uppdaterad: 2021-02-22