Till navigation Till innehåll (s)

Avfall och återvinning

Avfall är både värdefullt och riskabelt. När du källsorterar sparar du på energi och naturresurser. Människor och natur skyddas också mot skadliga ämnen.

Här redovisar vi statistik på de olika avfallstyperna som samlats in i Sollentuna, och på hur mycket som källsorterats.

Länkar

Huvudområde SE.5
Uppdaterad: 2022-05-02
Projekt