Till navigation Till innehåll (s)
Matavfall

Avfallsmängder

Här hittar du fakta om det avfall som samlats in i Sollentuna. Du kan även se hur det har utvecklat sig över tid och läsa vår bedömning av området.

Indikatorer

Kommunalt avfall per invånare

IndikatorSE.5.1.1

Mängden insamlat kommunalt avfall i Sollentuna per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 418 kg2021

Farligt avfall per invånare

IndikatorSE.5.1.2

Mängden insamlat farligt avfall i Sollentuna per invånare.

Senaste värdet: 9,1 kg2021

Grovavfall per invånare

IndikatorSE.5.1.3

Mängden insamlat grovavfall i Sollentuna uppdelat på kategorier per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll

Mat- och restavfall

IndikatorSE.5.1.4

Mängden insamlat mat- och restavfall i Sollentuna

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 13623 ton2021

Hushållsavfall till deponering per invånare

IndikatorSE.5.1.5

Mängden insamlat hushållsavfall som deponerats per invånare i Sollentuna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 0 kg2021

Matsvinn

IndikatorSE.5.1.6

Mängd matsvinn per person på uppmätta skolor

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 26 gram2020

Sollentunaborna om nedskräpning

IndikatorSE.5.1.7

Andel som som upplever att nedskräpning är ett stort eller ganska stort problem

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Länkar

Fokusområden SE.5.1
Uppdaterad: 2022-05-02