Till navigation Till innehåll (s)
Matavfall

Avfallsmängder

Här hittar du fakta om avfallsmängderna i Sollentuna. Du kan även se hur det har utvecklat sig över tid och läsa vår bedömning av området.

En cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion leder till minskade avfallsmängder. Att minska mängden avfall är en stor och viktig utmaning för regionens miljöarbete. Att förebygga avfall bidrar även till att minska giftspridningen i samhället. För att nå målet måste resurser användas effektivare, konsumtionsmönster förändras och produkters livstid förlängas.

Indikatorer

Kommunalt avfall per invånare

IndikatorSE.5.2.1

Mängden insamlat kommunalt avfall i Sollentuna per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 418 kg2021

Återvinning av förpackningar

IndikatorSE.5.2.10

Mängden insamlade tidningar och förpackningar per invånare.

Senaste värdet: 58 kg2021

Grovavfall per invånare

IndikatorSE.5.2.3

Mängden insamlat grovavfall i Sollentuna uppdelat på kategorier per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll

Matsvinn i skolor

IndikatorSE.5.2.6

Mängd matsvinn per person på uppmätta skolor

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 26 gram2021

Länkar

Fokusområden SE.5.2
Uppdaterad: 2022-07-15