Till navigation Till innehåll (s)

Insamling och Återvinning

Här hittar du fakta om hur avfall samlats in och återvunnits i Sollentuna. Du kan även se hur det har utvecklat sig över tid och läsa vår bedömning av området.

Sollentuna ska förbättra och utveckla effektiva och enkla system med en god service som tillgodoser invånarnas och verksamheternas behov. På så sätt kan kommunen säkerställa en långsiktigt hållbar infrastruktur för material och avfallsflöden. Det avfall som uppstår trots avfallsförebyggande åtgärder ska användas som resurs och cirkulera så länge som möjligt i ett kretslopp. Genom att arbeta med utveckling och beteendeförändring ökar återvinningen av avfallet, medan mängden avfall som går till förbränning och deponering minskar.

Indikatorer

Insamlat till återanvändning

IndikatorSE.5.1.5

Mängd insamlade möbler, produkter, textil m.m per invånare för återanvändning

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 3,94 kg/person2021

Andel insamlat till materialåtervinning

IndikatorSE.5.1.8

Andelen hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkusive biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 38 %2021

Faktisk återvinning och återanvändning

IndikatorSE.5.1.15

Andel av insamlat kommunalt avfall som faktiskt har återvunnits eller återanvänts

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2021
Senaste värdet: 34 %2021

Återvinning av matavfall

IndikatorSE.5.1.16

Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 43 %2021

Hushållsavfall till deponering per invånare

IndikatorSE.5.1.14

Mängden insamlat hushållsavfall som deponerats per invånare i Sollentuna

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 0 kg2021

Förnybara drivmedel för insamling av mat- och restavfall

IndikatorSE.5.1.11

Andel förnybara drivmedel som används vid insamlingen av mat- och restavfall

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 81 %2021

Avstånd till källsortering

IndikatorSE.5.1.7

Längsta avståndet för gångväg/cykelväg från bostad till förpackningsinsamling

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2021
Senaste värdet: 3,316 km2021

Avstånd till återvinningscentral

IndikatorSE.5.1.6

Längsta avståndet för bilväg från bostaden till en återvinningscentral

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2021
Senaste värdet: 10,307 km2021

Källsortering

IndikatorSE.5.1.12

Antalet källsorterande skolor och förskolor.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 33 2019

Eftersorterat restavfall

IndikatorSE.5.1.13

Mängd restavfall som eftersorteras

Senaste värdet: 7,3 kg/person2021

Farligt avfall och elektronik i soppåsen

IndikatorSE.5.1.10

Farligt avfall och elektronik i kärl- och säckavfallet

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2021
Senaste värdet: 0,067 kg/person2021

Matavfall i soppåsen

IndikatorSE.5.1.17

Mängd matavfall i restavfallet

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2021
Senaste värdet: 14,6 kg/person2021

Matsvinn i soppåsen

IndikatorSE.5.1.18

Mängd matsvinn i insamlat restavfall från hushåll

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2021
Senaste värdet: 4,1 kg/person2021

Matsvinn i matinsamlingen

IndikatorSE.5.1.19

Mängd matsvinn i separat insamlat matavfall från hushåll

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2021
Senaste värdet: 5,7 kg/person2021

Länkar

Delmål SE.5.1
Uppdaterad: 2022-07-15