Till navigation Till innehåll (s)

Grovavfall per invånare

Sollentuna energi och miljö samlar in grovavfallet i Sollentuna. Statistik på insamlade mängder rapporteras årligen till Avfall Sverige, Sollentunas uppgifter är hämtade därifrån.

Mängden insamlat grovavfall i Sollentuna uppdelat på kategorier per invånare.

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Den totala mängden insamlat grovavfall har ökat med 564 ton mellan åren 2007-2021. Det är en ökning med 5%. Mängderna i katergorierna har varierat olika under åren. År 2014 tillkom avfall från konstruktionsmaterial som ger en tydligt ökad total.

För att klara klimatomställningen behöver avfallsmängderna minska och det avfalls som ändå genereras måste källsorteras och materialåtervinnas.

Indikator SE.5.2.3
Uppdaterad: 2022-05-02
Fokusområden