Till navigation Till innehåll (s)

Hållbar konsumtion

En hållbar konsumtion är avgörande för att minska kommunens klimatpåverkande utsläpp och nyttjande av jordens resurser. Det gäller all typ av konsumtion, såväl varor som tjänster, användning av el- och värmeenergi och energi till transporter.

Inom detta område har kommunen två huvudsakliga målsättningar:

  • Upphandling ska användas som ett medel för att uppfylla kommunens hållbarhetsmål.
  • Avfallsmängderna ska minska med minst 20 procent från 2021 till 2032.

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser från kommunens inköp

IndikatorP.1.1

Beräknade utsläpp från kommunens inköp av varor och tjänster

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet: 35179 ton CO2e2021

Avfall från kommunens verksamheter

IndikatorP.1.2

Total mängd avfall från kommunens verksamheter

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1071 ton2022

Total mängd avfall i kommunen

IndikatorP.1.3

Avfall från hushåll och verksamheter

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2021
Senaste värdet: 28201 ton2022
Huvudområde P.1
Uppdaterad: 2023-05-30