Till navigation Till innehåll (s)

Hållbart byggande

Sollentuna präglas av en blandning av villastäder och tät bebyggelse och närhet till grönområden och vatten. Kommunen växer stadigt i enlighet med mål om ökat bostadsbyggande. Byggande måste ske i samklang med grönytor och naturresurser och med hänsyn till den klimatpåverkan byggnation orsakar.

Inom detta område har kommunen tre huvudsakliga målsättningar:

  • Kommunen ska arbeta enligt planen för urban grönstruktur för att förstärka grönskan i den bebyggda miljön.
  • I samtliga byggprojekt som kommunen och kommunens bolag genomför behöver kommunen minska utsläppen från hela processen.
  • Kommunen ska sträva efter att privata aktörer som bygger i Sollentuna bidrar till minskad klimatpåverkan.

För vissa indikatorer samlas data in under programperioden och de saknar därför data i nuläget.

Indikatorer

Biologisk mångfald

IndikatorP.3.1

Ytor för pollinerare

Inflyttningsklara bostäder

IndikatorP.3.2

Antal bostäder i Sollentuna som blivit klara för inflyttning under året

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 783 stycken2022

Bygg- och anläggningsprojekt med klimatanalys

IndikatorP.3.3

Andel av kommunens bygg- och anläggningsprojekt där en livscykelanalys av klimatpåverkan gjorts

Trend: Ingen tydlig trendIngen tydlig trend sedan 2022
Senaste värdet: 100 %2022
Huvudområde P.3
Uppdaterad: 2023-06-14