Till navigation Till innehåll (s)

Prioriteringar 2021-2030

Miljö och klimat är en prioriterad fråga i Sollentuna kommun. Det finns flera styrdokument som hjälper oss att arbeta på rätt sätt inom alla verksamheter; för att minska kommunala verksamheters påverkan på miljön och för att underlätta för invånare och företag i kommunen att leva och verka på ett sätt som är hållbart.

Sollentuna kommun har sedan 2014 en plan för miljö- och klimatarbetet som är beslutad av kommunfullmäktige. Den senaste planen gäller för åren 2021-2030 . Planen innehåller mål och åtgärder för att hantera kommunens största miljöutmaningar:

  • Hållbar konsumtion, återbruk och återvinning
  • Minska buller, föroreningar och klimatförändringar relaterat till trafik
  • Hållbart byggande med hänsyn till naturresurser, grönytor och klimat
  • Kvalitet i kommunens ytvatten

Sollentuna kommuns styrande dokument

Plan för miljö-och klimatarbetet 2021-2030

Sollentuna kommun har ett ambitiöst miljö- och klimatarbete som tar sin utgångspunkt i kommunens miljöpolicy, klimatpolicy och genom kommunens policy för FNs Agenda 2030. Här kan du läsa hela planen.

Klimatpolicy

Klimatpolicyn beskriver hur kommunen ska göra för att inte påverka jordens temperaturhöjning mer än 1,5 grader.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn visar hur kommunen, tillsammans med invånare och näringsliv, ska arbeta för att inte tära på jordens resurser.

Policy för FNs Agenda 2030

Sollentuna kommun ställer sig bakom FNs globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Projekt P
Uppdaterad: 2023-06-14