Till navigation Till innehåll (s)

Trafik och transport

Hur vi reser påverkar naturen, klimatet och vår hälsa.

Förbränningen av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten och försurar skog och mark. Luftföroreningar och buller påverkar hur vi mår.

Här redovisar vi statistik på hur vi reser och transporterar oss i Sollentuna.

Huvudområde SE.6
Uppdaterad: 2022-03-31
Projekt