Till navigation Till innehåll (s)

Resvanor

Här redovisas Sollentunabornas resvanor. Uppgifterna är hämtade ifrån Sollentuna kommuns resvaneundersökning som genomfördes året 2019.

Indikatorer

Antalet resor per invånare

IndikatorSE.6.4.4

Antalet genomförda resor i Sollentuna per invånare och dag.

Senaste värdet: 2,8 stycken2019

Attityder till färdmedel

IndikatorSE.6.4.2

Sollentunabornas attityder till hur kommunen ska prioritera mellan olika färdmedel.

Senaste värdet: 100 %2019

Färdmedelsfördelning

IndikatorSE.6.4.1

Sollentunabornas färdmedelsfördelning år 2015 och år 2019.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 51 %2019
Fokusområden SE.6.4
Uppdaterad: 2020-11-17
Huvudområden