Till navigation Till innehåll (s)
Sollentuna station

Resvanor

Här redovisas Sollentunabornas resvanor. Uppgifterna är hämtade ifrån Sollentuna kommuns resvaneundersökning som genomfördes året 2019, samt Trafikanalys och Länsstyrelsens medborgarrapport.

Indikatorer

Antalet resor per invånare

IndikatorSE.6.1.4

Antalet genomförda resor i Sollentuna per invånare och dag

Senaste värdet: 2,8 stycken2019

Attityder till färdmedel

IndikatorSE.6.1.2

Sollentunabornas attityder till hur kommunen ska prioritera mellan olika färdmedel

Senaste värdet: 100 %2019

Färdmedelsfördelning

IndikatorSE.6.1.1

Sollentunabornas färdmedelsfördelning år 2015 och år 2019

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 51 %2019

Körsträcka

IndikatorSE.6.1.5

Genomsnittlig körsträcka per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 575 mil/inv.2020

Sollentunaborna om trafiksituationen

IndikatorSE.6.1.6

Andel som som upplever att trafiksituationen är ett stort eller ganska stort problem

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Fokusområden SE.6.1
Uppdaterad: 2022-03-31
Huvudområden