Till navigation Till innehåll (s)
Sollentuna station

Resvanor

Här redovisas Sollentunabornas resvanor. Uppgifterna är hämtade ifrån Sollentuna kommuns resvaneundersökning som genomfördes året 2019.

Indikatorer

Antalet resor per invånare

IndikatorSE.6.4.4

Antalet genomförda resor i Sollentuna per invånare och dag.

Senaste värdet: 2,8 stycken2019

Attityder till färdmedel

IndikatorSE.6.4.2

Sollentunabornas attityder till hur kommunen ska prioritera mellan olika färdmedel.

Senaste värdet: 100 %2019

Färdmedelsfördelning

IndikatorSE.6.4.1

Sollentunabornas färdmedelsfördelning år 2015 och år 2019.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 51 %2019
Fokusområden SE.6.4
Uppdaterad: 2021-04-29
Huvudområden