Till navigation Till innehåll (s)
Cykelväg

Cykling

Här redovisas Sollentunas cykelstatistik. Uppgifterna är hämtade ifrån cykelbokslutet samt Kolada och SCBs medborgarundersökning. Du kan se hur det har utvecklat sig över tid och läsa vår bedömning av området.

Indikatorer

Byggda gång- och cykelbanor

IndikatorSE.6.3.2

Längden gång- och cykelväg som byggts i Sollentuna per år.

Senaste värdet: 2900 m2020

Cykelväg i kommunen, kommunal

IndikatorSE.6.3.3

Kommunal cykelväg i kommunen per invånare

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1,22 m/invånare2021

Cyklister per dag på Sollentunavägen

IndikatorSE.6.3.4

Antalet cyklister per dag på Sollentunavägen- cykelbarometer

Tillgång till gång- och cykelväg

IndikatorSE.6.3.5

Andel nöjda med tillgången till gång- och cykelvägar

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 58 2020
Fokusområden SE.6.3
Uppdaterad: 2022-03-31
Huvudområden