Till navigation Till innehåll (s)

Kvävedioxid NO2 årsmedelvärde

Här redovisas årsmedelvärdet av kvävedioxid som mäts på ca 2 meters höjd på sju platser runtom i kommunen varje månad.

Halten kvävedioxid årsmedelvärde.

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Mätningar och beräkningar av kvävedioxidhalten visar att miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet klaras i Sollentuna år 2018. Däremot klaras inte miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet vid två av sju mätstationer Eriksbergsskolan och Sollentunavägen vid centrumbyggnaden.

Miljökvalitetsnormen ska inte överstiga 40 µg/m³ och miljökvalitetsmålet 20 µg/m³ som årsmedelvärde.

Indikator SE.2.6.1
Uppdaterad: 2020-03-27