Till navigation Till innehåll (s)

Boendemiljö och hälsa

Boendemiljön påverkar vår hälsa och livskvalitet, och både ljudmiljön och strålmiljön är viktiga faktor för en god boendemiljö. Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Radon är en gas som finns naturligt i mark, luft och vatten som vid för höga halter kan vara skadlig för människan.

Här redovisar vi statistik och fakta om radon och buller i Sollentuna.

Huvudområde SE.9
Uppdaterad: 2024-02-15