Till navigation Till innehåll (s)

Bullerbidrag

Sollentuna kommun införde 2013 en möjlighet för fastighetsägare som är utsatta för buller från kommunala vägar att ansöka om bidrag för bullerdämpande åtgärder i bostadsfastigheter. Ett regelverk togs fram för vilka som var berättigade att söka och en administration byggdes upp för att betala ut bidragen. Siffrorna för tillhandahålls av samhällsbyggnadsavdelningen.

Antal beviljade ansökningar om bullerbidrag

Datakälla: Samhällsbyggnadsavdelningen, Sollentuna kommun

Kommentar

Sedan Sollentuna kommun införde en möjlighet för fastighetsägare att ansöka om bullderbidrag har totalt 71 stycken beviljats, alla mellan åren 2013-2017.
Fastighetsägare använder bidraget till att genomföra bullderdämpande åtgärder. Sedan 2018 har antalet sökande minskat och 2021 var det noll beviljade ansökningar. Det kan tolkas som att de värst utsatta fått åtgärder gjorda och bullernivån nu minskat i kommunen.

Indikator SE.9.2.1
Uppdaterad: 2022-03-21
Fokusområden