Till navigation Till innehåll (s)
Sollentunavägen vid Sollentuna centrum

Buller

Här redovisar vi fakta och statistik om buller i Sollentuna. Du kan även läsa vår bedömning av området.

Indikatorer

Bullerbidrag

IndikatorSE.9.2.1

Antal beviljade ansökningar om bullerbidrag

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0 stycken2021

Sollentunaborna om buller

IndikatorSE.9.2.2

Andel invånare som upplever att buller är ett stort eller ganska stort problem

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Dokument

Sollentuna kommuns åtgärdsprogram mot buller 2018-2023

Läs mer om hur kommunen arbetar med bullerfrågan.

Fokusområden SE.9.2
Uppdaterad: 2022-03-21