Till navigation Till innehåll (s)

Boendemiljö och hälsa

Radon är en gas som finns naturligt i mark, luft och vatten. Vid för höga halter kan den vara skadlig för människan. I Sollentuna är det få platser som kan räknas som riktigt tysta när det gäller bullerstörningar.

Här redovisar vi statistik och fakta om radon och buller i Sollentuna.

Huvudområde SE.9
Uppdaterad: 2022-03-21
Projekt