Till navigation Till innehåll (s)

Vattenprojekt

Finansiering

Sollentunas vattendelar inom Miljöbarometern har tagits fram inom arbetet med kommunens vattenplanering, vilken är del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters. LIFE IP Rich Waters är Sveriges första LIFE IP projekt. EU-kommissionen finansierar genom LIFE olika projekt inom klimat och miljö runt om i EU. LIFE IP står för Integrerade Projekt och är storskaliga projekt som utgår från en regional eller nationell plan eller strategi. Syftet är att sprida kunskap som kan leda till nya projekt och på så vis allokera mer resurser till miljöarbetet. Projektet LIFE IP Rich Waters skall bidra till att Sverige klarar sina åtaganden under EU:s miljödirektiv. Genom detta arbete bidrar projektet även till FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, där mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet för alla.

Syftet med Sollentunas Miljöbarometer är att ha en webbaserad databas där det går att samla data och information och därigenom göra den tillgänglig för kommunens medarbetare, allmänheten och övriga intressenter.

Arbetet har genomförts med ekonomiskt stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten. Ansvaret för innehållet ligger helt och hållet hos Sollentuna kommun. Innehållet återspeglar inte Europeiska unionens officiella hållning.

Artikel SE.3.1
Uppdaterad: 2020-04-06