Till navigation Till innehåll (s)
Utsikt över Edsviken

Edsvikens avrinningsområde

Edsvikens avrinningsområde är 62 kvadratkilometer stort och består till stor del av bebyggelse. Edsviken är en hårt belastad havsvik och avrinningsområdet innefattar kommunerna och städerna; Sollentuna, Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm, där Edsvikens stränder gränsar mot de tre förstnämnda medan övriga rinner av till Edsviken via Igelbäcken.

Edsviken är en av Sollentuna kommuns fyra ytvattenförekomster. Statusklassning görs endast för ytvattenförekomsterna.

Utvalda indikatorer visas för ekologisk- och kemisk status i den mån data finns tillgängligt.

Kustvatten

Edsviken

FokusområdenSE.3.1.1

Edsviken ligger i den södra delen av kommunen och sträcker sig från Edsbergs slott i norr till Stocksundet i söder. Viken delas med kommunerna Danderyd och Solna. Edsviken är kommunens enda Östersjövik.

Sjö

Djupan

FokusområdenSE.3.1.2

Djupan ligger i kommunens västra del i Östra Järvafältets naturreservat och är kommunens enda sjö i Edsvikens avrinningsområde. Djupan är kommunens minsta sjö och den är nästan helt igenväxt.

Vattendrag

Bergendalsbäcken

FokusområdenSE.3.1.3

Bergendalsbäcken ligger på Edsvikens östra sida och sträcker sig från en källa vid Landsnoravägen till Edsviken, där den mynnar vid Bergendals alkärr. Bergendalsbäcken bildades i samband med att ett grundvattenmagasin punkterades när bebyggelsen i Kärrdal anlades.

Landsnoraån

FokusområdenSE.3.1.5

Landsnoraån ligger på Edsvikens östra sida och sträcker sig från Rösjön till Edsviken, via Landsnora kvarn. Vattentillskottet från Rösjön i bäcken är försumbart. Landsnorabäcken är kommunens enda helt naturliga tillflöde till Edsviken.

Loggor vatten

Sollentunas vattendelar inom Miljöbarometern har tagits fram inom arbetet med kommunens vattenplanering, vilken är del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Läs mer om projektet

Fokusområden SE.3.1
Uppdaterad: 2021-09-10
Huvudområden