Till navigation Till innehåll (s)

Kvävedioxid NO2 månadsmedelvärde

Här redovisas månadsmedelvärdet av kvävedioxid från år 2019. Dessa mäts på ca 2 meters höjd på sju platser runtom i kommunen varje månad.

Halten kvävedioxid månadsmedelvärde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Danderydsvägen

Jan-2019

23

1

Danderydsvägen

Feb-2019

17

2

Danderydsvägen

Mar-2019

14

3

Danderydsvägen

Apr-2019

11

4

Danderydsvägen

Maj-2019

10

5

Danderydsvägen

Jun-2019

10

6

Danderydsvägen

Jul-2019

6

7

Danderydsvägen

Aug-2019

11

8

Danderydsvägen

Sep-2019

11

9

Danderydsvägen

Okt-2019

15

10

Danderydsvägen

Nov-2019

15

11

Danderydsvägen

Dec-2019

12

12

Eriksbergsskolan

Jan-2019

31

13

Eriksbergsskolan

Feb-2019

27

14

Eriksbergsskolan

Mar-2019

28

15

Eriksbergsskolan

Apr-2019

15

16

Eriksbergsskolan

Maj-2019

15

17

Eriksbergsskolan

Jun-2019

18

18

Eriksbergsskolan

Jul-2019

11

19

Eriksbergsskolan

Aug-2019

26

20

Eriksbergsskolan

Sep-2019

19

21

Eriksbergsskolan

Okt-2019

24

22

Eriksbergsskolan

Nov-2019

16

23

Eriksbergsskolan

Dec-2019

19

24

Järvafältet

Jan-2019

11

25

Järvafältet

Feb-2019

5

26

Järvafältet

Mar-2019

5

27

Järvafältet

Apr-2019

4

28

Järvafältet

Maj-2019

3

29

Järvafältet

Jun-2019

3

30

Järvafältet

Jul-2019

2

31

Järvafältet

Aug-2019

3

32

Järvafältet

Sep-2019

3

33

Järvafältet

Okt-2019

4

34

Järvafältet

Nov-2019

5

35

Järvafältet

Dec-2019

4

36

Kronovägen

Jan-2019

26

37

Kronovägen

Mar-2019

19

38

Kronovägen

Apr-2019

13

39

Kronovägen

Maj-2019

10

40

Kronovägen

Jun-2019

11

41

Kronovägen

Jul-2019

9

42

Kronovägen

Aug-2019

16

43

Kronovägen

Sep-2019

15

44

Kronovägen

Okt-2019

17

45

Kronovägen

Nov-2019

14

46

Kronovägen

Dec-2019

13

47

Rättviksvägen

Jan-2019

25

48

Rättviksvägen

Feb-2019

19

49

Rättviksvägen

Maj-2019

9

50

Rättviksvägen

Jun-2019

9

51

Rättviksvägen

Jul-2019

9

52

Rättviksvägen

Aug-2019

12

53

Rättviksvägen

Sep-2019

12

54

Rättviksvägen

Okt-2019

16

55

Rättviksvägen

Nov-2019

13

56

Rättviksvägen

Dec-2019

11

57

Slånbärsvägen

Jan-2019

23

58

Slånbärsvägen

Feb-2019

15

59

Slånbärsvägen

Mar-2019

16

60

Slånbärsvägen

Apr-2019

16

61

Slånbärsvägen

Maj-2019

11

62

Slånbärsvägen

Jun-2019

10

63

Slånbärsvägen

Jul-2019

7

64

Slånbärsvägen

Aug-2019

14

65

Slånbärsvägen

Sep-2019

12

66

Slånbärsvägen

Okt-2019

15

67

Slånbärsvägen

Nov-2019

16

68

Slånbärsvägen

Dec-2019

15

69

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Jan-2019

31

70

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Feb-2019

22

71

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Mar-2019

20

72

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Apr-2019

14

73

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Maj-2019

12

74

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Jun-2019

12

75

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Jul-2019

9

76

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Aug-2019

17

77

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Sep-2019

16

78

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Okt-2019

20

79

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Nov-2019

19

80

Sollentunavägen, Centrumbyggnaden

Dec-2019

19

Datakälla: Sollentuna kommun

Kommentar

Månadsmedelvärdet för kvävedioxid visar att utsläppen av kvävedioxid är högre under vinterhalvåret än under semestertiden under sommarhalvåret. Miljökvalitetsnorm för månadsmedelvärde saknas för kvävedioxid.

Indikator SE.2.6.2
Uppdaterad: 2021-02-15
Fokusområden