Till navigation Till innehåll (s)

Kvävedioxid NO2 månadsmedelvärde

Här redovisas månadsmedelvärdet av kvävedioxid från år 2019. Dessa mäts på ca 2 meters höjd på sju platser runtom i kommunen varje månad.

Halten kvävedioxid månadsmedelvärde.

Datakälla: Sollentuna kommun
Indikator SE.2.6.2
Uppdaterad: 2021-02-15
Fokusområden