Till navigation Till innehåll (s)
Stoppskylt med koldioxidutsläpp samt skylt "Klimatet" under

Utsläpp av växthusgaser

Här kan du läsa om de olika växthusgasutsläppen som uppkommer inom Sollentunas kommungränser. Även utsläpp från kommunorganisationen och vår bedömning av området redovisas här. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Indikatorer

Koldioxidutsläpp

IndikatorSE.1.4.1

Utsläpp av koldioxid i Sollentuna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 179940 ton2018

Koldioxidutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.4.5

Utsläpp av koldioxid i Sollentuna per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 2,48 ton/person2018

Växthusgasutsläpp per sektor

IndikatorSE.1.4.11

Utsläpp av växthusgaser i Sollentuna per sektor.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 149668 ton2018

Växthusgasutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.4.9

Utsläpp av växthusgaser i Sollentuna per sektor och invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 2,06 ton/person2018

Växthusgasutsläpp kommunen

IndikatorSE.1.4.4

Utsläpp av växthusgaser från Sollentunas kommunorganisation.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 779 ton2020

Växthusgasutsläpp inkl. kommunala bolag

IndikatorSE.1.4.

Utsläpp av växthusgaser från Sollentunas kommunorganisation inklusive de kommunala bolagen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 4053 ton2020

Växthusgasutsläpp från vägtransporter

IndikatorSE.1.4.13

Utsläpp av växthusgaser från kommunanställdas resor med vägtransporter (buss, bil, tåg etc.)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 42 ton2020

Växthusgasutsläpp från flygresor

IndikatorSE.1.4.14

Utsläpp av växthusgaser från kommunanställdas tjänsteresor med flyg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 15 ton2020
Fokusområden SE.1.4
Uppdaterad: 2021-05-31
Huvudområden