Till navigation Till innehåll (s)

Utsläpp av växthusgaser

Här kan du läsa om de olika växthusgasutsläppen som uppkommer inom Sollentunas kommungränser. Även utsläpp från kommunorganisationen och vår bedömning av området redovi-sas här. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Indikatorer

Koldioxidutsläpp

IndikatorSE.1.4.1

Utsläpp av koldioxid i Sollentuna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 156300 ton2017

Koldioxidutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.4.5

Utsläpp av koldioxid i Sollentuna per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 2,18 ton/person2017

Växthusgasutsläpp per sektor

IndikatorSE.1.4.1

Utsläpp av växthusgaser i Sollentuna per sektor.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 157436 ton2017

Växthusgasutsläpp per invånare

IndikatorSE.1.4.9

Utsläpp av växthusgaser i Sollentuna per sektor och invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 2,191 ton/person2017

Växthusgasutsläpp kommunen

IndikatorSE.1.4.4

Utsläpp av växthusgaser från Sollentunas kommunorganisation.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 1617 ton2019

Växthusgasutsläpp inkl. kommunala bolag

IndikatorSE.1.4.

Utsläpp av växthusgaser från Sollentunas kommunorganisation inklusive de kommunala bolagen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 7472 ton2019

Växthusgasutsläpp från vägtransporter

IndikatorSE.1.4.13

Utsläpp av växthusgaser från kommunanställdas resor med vägtransporter (buss, bil, tåg etc.)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 59 ton2019

Växthusgasutsläpp från flygresor

IndikatorSE.1.4.14

Utsläpp av växthusgaser från kommunanställdas tjänsteresor med flyg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 157 ton2019
Fokusområden SE.1.4
Uppdaterad: 2020-11-24
Huvudområden