Till navigation Till innehåll (s)
Stoppskylt med koldioxidutsläpp samt skylt "Klimatet" under

Växthusgasutsläpp inkl. kommunala bolag

Kommunens växthusgasutsläpp (CO2e) beräknas av samhällsbyggnadsavdelningen och grundar sig på statistik från kommunens användning av el, fjärrvärme, fjärrkyla och tjänsteresor (flyg, tåg och kommunens bilar). De kommunala bolagen är också inräknade.

Utsläpp av växthusgaser från Sollentunas kommunorganisation inklusive de kommunala bolagen.

Datakälla: Samhällsbyggnadsavdelningen, Sollentuna kommun

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser har minskat från 9 450 ton år 2017 till 3702 ton år 2021, vilket är en minskning med 61 procent.

Hela 96 procent av utsläppen här kommer ifrån användandet av fjärrvärme. Utsläppen från el antas vara 0 då all el kommunen använder är förnybar. Utsläppen från fjärrkyla är också försumbar. Det minskade behovet av fjärrvärme beror främst på ett lyckat driftoptimeringsarbete samt att fjärrvärmemixens fossila andel har minskat. De senaste årens milda vintrar har också bidragit.

Indikator SE.1.4.15
Uppdaterad: 2022-05-13