Till navigation Till innehåll (s)
Ett par ben bakom växtlighet

Förorenad mark

Innan man påbörjar en efterbehandling av mark måste detta anmälas till kommunen. Uppgifter på antal inkomna anmälningar kommer ifrån kommunens avdelning för miljö och hälsa.

Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.

Datakälla: Avdelningen för miljö och hälsa, Sollentuna kommun

Kommentar

Då Sollentuna kommun expanderar blir det mer attraktivt att bygga på områden där det tidigare varit andra verksamheter. Vissa verksamheter kan ha gett upphov till att föroreningar förekommer i marken. Innan det görs en efterbehandling av marken måste detta anmälas till kommunen. Efter att det har anmälts till kommunen kan sanering av marken påbörjas, så att den klarar av de miljökrav som finns för den aktuella markanvändningen. Ju fler områden där det ansöks om att efterbehandla ju fler områden kommer att saneras och detta leder till mindre föroreningar i marken.

Indikator SE.8.2.1
Uppdaterad: 2021-03-23
Fokusområden