Till navigation Till innehåll (s)

Nätanslutna solcellsanläggningar

Energimyndigheten tillhandahåller statistik på antalet nätanslutna solcellsanläggningar på kommunal nivå. Sollentunas siffror är hämtade därifrån.

Antal solcellsanläggningar ansluta till elnätet i Sollentuna.

Datakälla: Energimyndigheten

Kommentar

Inom Sollentunas kommungränser fanns det under år 2019 233 stycken nätanslutna solcellsanläggningar. Det är 169 stycken fler sedan år 2016, och en ökning med 264 %.

Indikator SE.4.6.8
Uppdaterad: 2021-02-02