Till navigation Till innehåll (s)
Vindkraftverk och solceller

Förnybara energikällor

Här kan du läsa om en del av den förnybara energi som producerats både inom och utom Sollentunas kommungränser. Även bränslet i fjärrvärmen och vår bedömning av området redovisas här. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Indikatorer

Förnybar energi från vindkraft, sol och biogas

IndikatorSE.4.6.10

Förnybar energi från vindkraft och solel som producerats i och av kommunen samt förnybar energi i form av biogas producerat från insamlat matavfall.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 26265 MWh2019

Nätanslutna solcellsanläggningar

IndikatorSE.4.6.8

Antal solcellsanläggningar ansluta till elnätet i Sollentuna.

Senaste värdet: 314 stycken2020

Fjärrvärmens bränslemix

IndikatorSE.4.6.2

Andelen förnybart eller återvunnet bränsle i Sollentunas fjärrvärmemix år 2019.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Fokusområden SE.4.6
Uppdaterad: 2021-04-27
Huvudområden