Till navigation Till innehåll (s)

Fjärrvärmens bränslemix

Sollentuna Energi och miljö AB tillhandahåller uppgifter på vad Sollentunas fjärrvärmemix innehåller.

Andelen förnybart eller återvunnet bränsle i Sollentunas fjärrvärmemix år 2019.

Datakälla: Sollentuna energi och miljö AB (SEOM)

Kommentar

Sollentunas fjärrvärmemix innehöll år 2019 10 % ursprungsmärkt el, 55 % avfallsbränsle innehållande endast förnybart innehåll och 35 % biobränsle. Sollentuna energi och miljö, SEOM, ansvarar för distributionen av el, fjärrvärme och vatten i Sollentuna. Fjärrvärmen levereras från Stockholm Exergis produktionsanläggningar och sedan år 2016 har Sollentuna kommun ställt krav på att bränslemixen ska klara kriterierna i miljöbyggnad silver.

På senare år har andelen fossila bränslen fasats ur bränslemixen till fördel för biobränslen och energiåtervinning av utsorterat avfall i kraftvärmeverk där även elkraft produceras.

Indikator SE.4.6.2
Uppdaterad: 2020-07-22