Till navigation Till innehåll (s)

Förnybara energikällor

Här kan du läsa om en del av den förnybara energi som producerats både inom och utom Sollentunas kommungränser. Även bränslet i fjärrvärmen och vår bedömning av området redovisas här. Klicka dig vidare på rubrikerna nedan.

Indikatorerna visar att 26 265 MWh energi producerades ifrån de förnybara källorna under år 2019. Det är en ökning med 10 % sedan år 2017. För att klara klimatomställningen är det viktigt att produktionen av förnybar energi ökar och att fjärrvärmens fossila andel minskar. Fjärrvärmemixen som Sollentuna får idag innehåller ingen kol, olja eller gas. Däremot innehåller avfallsbränslet fossilt innehåll i form av till exempel plast som på sikt behöver sorteras ut helt.

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att se till att energin används på ett bra sätt i kommunen och för att produktionen av förnybar energi ska kunna öka. Läs mer om arbetet i "Sollentuna kommuns energiplan" genom att klicka på dokumentet nedan eller på rubriken "Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016 - 2020" i vänstermenyn. Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram en ny energiplan.

Fokusområden SE.4.6
Uppdaterad: 2021-02-02
Huvudområden