Till navigation Till innehåll (s)

Förnybar energi från vindkraft, sol och biogas

Sollentuna energi och miljö (SEOM) tillhandahåller statistik på hur mycket vindkraft kommunorganisationen producerar samt på hur mycket solel som produceras inom Sollentunas kommungränser. Även insamlat matavfall som blivit till biogas och fordonsbränsle redovisas här.

Förnybar energi från vindkraft och solel som producerats i och av kommunen samt förnybar energi i form av biogas producerat från insamlat matavfall.

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2017

23547

1

Totalt

2018

22950

2

Totalt

2019

26265

3

Vindkraft

2017

21093

4

Vindkraft

2018

20075

5

Vindkraft

2019

22870

6

Biogas

2017

2194

7

Solel

2017

260

8

Solel

2018

542

9

Biogas

2018

2333

10

Biogas

2019

2444

11

Solel

2019

951

Datakälla: Sollentuna energi och miljö (SEOM)

Kommentar

Sollentunas produktion av förnybar el har ökat med 10 % mellan år 2017-2019. Vindkraftsproduktionen var inte lika kraftig mellan åren 2017-2018 som mellan åren 2018-2019. Kommunorganisationen äger 3 vindkraftsverk i Mora och all el som produceras från dessa används i och av kommunen.

Produktionen av solel har ökat med 691 MWh, eller 73 %, under perioden. Främst beror det på att allt fler installerade solcellsanläggningar gett en ökad andel solelsproduktion. Förutom att invånare själva producerar solel producerar även de kommunala bolagen SEOM, SKAB och Sollentunahem AB solel som används direkt i berörda fastigheter. All el som kommunorganisationen själv använder är förnybar.

SEOM samlar in kommunens matavfall som skickas vidare till rötning och nedbrytning som sedan producerar rötgas. Den förädlas sedan till biogas och blir till fordonsbränsle. Totalt genererade kommunens insamlade matavfall 2 444 MWh under år 2019, en ökning med 11 % sedan år 2017.

Indikator SE.4.6.10
Uppdaterad: 2021-04-27