Till navigation Till innehåll (s)

Förnybar energi från vindkraft, sol och biogas

Sollentuna energi och miljö (SEOM) tillhandahåller statistik på hur mycket vindkraft kommunorganisationen producerar samt på hur mycket solel som produceras inom Sollentunas kommungränser. Även insamlat matavfall som blivit till biogas och fordonsbränsle redovisas här.

Förnybar energi från vindkraft och solel som producerats i och av kommunen samt förnybar energi i form av biogas producerat från insamlat matavfall.

Rad-id Förnybar el kommun Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 26265

2019

1

Vindkraft

 22870

2019

2

Biogas

 2444

2019

3

Solel

 951

2019

Datakälla: Sollentuna energi och miljö (SEOM)

Kommentar

Sollentunas produktion av förnybar el har ökat med 10 % mellan år 2017-2019. Vindkraftsproduktionen var inte lika kraftig mellan åren 2017-2018 som mellan åren 2018-2019. Kommunorganisationen äger 3 vindkraftsverk i Mora och all el som produceras från dessa används i och av kommunen.

Produktionen av solel har ökat med 691 MWh, eller 73 %, under perioden. Främst beror det på att allt fler installerade solcellsanläggningar gett en ökad andel solelsproduktion. Förutom att invånare själva producerar solel producerar även de kommunala bolagen SEOM, SKAB och Sollentunahem AB solel som används direkt i berörda fastigheter. All el som kommunorganisationen själv använder är förnybar.

SEOM samlar in kommunens matavfall som skickas vidare till rötning och nedbrytning som sedan producerar rötgas. Den förädlas sedan till biogas och blir till fordonsbränsle. Totalt genererade kommunens insamlade matavfall 2 444 MWh under år 2019, en ökning med 11 % sedan år 2017.

Indikator SE.4.6.10
Uppdaterad: 2021-04-27