Till navigation Till innehåll (s)

Sollentunaborna om buller

I Stockholms Länsstyrelses medborgarundersökning ställs frågan ifall medborgaren anser att buller är ett stort problem kring boendet respektive i den offentliga miljön. Här redovisas andel som har svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra på frågorna. Varje gång svarar runt 6000 personer på enkäten, varav 200-250 är sollentunabor.

Enkäten görs av Stockholms länsstyrelse och frågorna syftar till att ta reda på vad invånarna anser om länet. Den offentliga miljön specificeras som gator och torg, kollektivtrafiken, Stockholms city och lokalt centrum. Siffrorna som redovisas är hur invånare i Sollentuna svarat på frågorna.

Andel invånare som upplever att buller är ett stort eller ganska stort problem

Datakälla: Länsstyrelsens medborgarundersökning

Kommentar

Nästan hälften av de svarande tycker att buller är ett stort eller ganska stort problem i den offentliga miljön, men det har minskat i undersökningen 2021. För miljön kring boendet låg andelen på 39 procent. Andel som tycker buller är ett problem är högre i Sollentuna jämfört med medel för länet som låg på 43,2 procent i den offentliga mijön och 26 procent kring boendet.

Man ska dock vara lite försiktig med att tolka resultatet ifrån enkäter om det inte är så många som har svarat på enkäten. År 2021 var det knappt 210 personer i Sollentuna som svarade på den här frågan.

Indikator SE.9.2.2
Uppdaterad: 2022-01-25
Fokusområden