Till navigation Till innehåll (s)

Avfall och återvinning

Avfall är både värdefullt och riskabelt. När du källsorterar sparar du på energi och naturresurser. Människor och natur skyddas också mot skadliga ämnen.

Här redovisar vi statistik på de olika avfallstyperna som samlats in i Sollentuna, och på hur mycket som källsorterats.

Statistiken som finns under "Statistik och fakta" visar på både positiva och negativa trender. Mängden insamlat hushållsavfall minskar, mängden insamlat farligt avfall ökar och mängden insamlat hushållsavfall till materialåtervinning ökar. Det finns svårigheter i att bedöma insamlingsstatistiken. Att mängden insamlat hushållsavfall minskar kan betyda att vi källsorterar mer och att mängden farligt avfall ökar kan betyda att vi konsumerar mer eller blir bättre på att sortera.

För att klara miljö- och klimatmålen måste mer material källsorteras och återvinningsgraden måste öka. Endast 37 % av det insamlade materialet går till återvinning i Sollentuna vilket betyder att det mesta av det vi slänger i soppåsarna fortfarande skulle kunna återvinnas.

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att minska på avfallsmängderna och för att mer ska kunna materialåtervinnas. Läs mer om arbetet i "Sollentuna kommuns avfallsplan 2009 - 2020" genom att klicka på dokumentet nedan eller på rubriken "Sollentuna kommuns handlingsplan för miljöarbetet 2016 - 2020" i vänstermenyn. Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram en ny avfallsplan tillsammmans med SÖRAB.

Sollentuna är delägare i Söderhalls renhållningsverk AB. SÖRAB är ett regionalt miljö- och returbolag och som ägs tillsammans med kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. SÖRAB tar hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga kommuner förutom i Stockholm. Verksamheten innefattar även drift och underhåll av regionala avfalls-behandlingsanläggningar, insamling, behandling- och bortforsling av avfall. Genom SÖRAB har kommunerna en gemensam avfallsplan.

Återvinningscentraler finns i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Sundbyberg och Lidingö (returpark). Separat mottagning av trädgårdsavfall finns i Södergarn på Lidingö.

Huvudområde SE.5
Uppdaterad: 2021-02-03
Projekt